ANNA’s Casino staat van 18 tot en met 22 mei ter beschikking aan de Week van het Lege Gebouw (WvhLG). Studenten, docenten en onderzoekers werken aan innovatieve strategieën voor de herbestemming van het pand en de betekenis die het kan vervullen voor de omgeving. Het werken in interdisciplinaire teams staat hierbij centraal.

Werksessies worden afgewisseld met stadswandelingen en gastlezingen. Zo leren studenten in korte tijd een gebouw, een gebied én een groep interessante mensen van verschillende disciplines kennen, evenals de problematiek rond herbestemming en de omgang met vastgoed.
De eindresultaten worden gepresenteerd aan de eigenaar van het pand en aan een panel van deskundigen. Ook worden de resultaten gedeeld in de vorm van artikelen, blogs tijdens de WvhLG2017 en een eindpublicatie.

De WvhLG2017 wordt georganiseerd door onderzoeksinstituut CLUE+ en de masteropleiding Heritage Studies van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Meer info over de WvhLG is te vinden op http://www.weekvanhetlegegebouw.nl/.

ANNA’s Casino wordt beschikbaar gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf.